وصله‌ های AMD در رابطه با نقص ‌های MasterKey، Fallout و Chimera آماده شده‌ است

با این که در حدود ۳۰ روز از گزارش موسسه CTS در رابطه با نقص‌های پردازنده‌های کمپانی AMD می‌گذرد، این گونه به نظر می‌رسد که این کمپانی توانسته است وصله‌های امنیتی مرتبط با تمامی این موارد را آماده‌ی انتشار کند.این گونه که شواهد نشان می‌دهند، AMD فرآیند آماده‌سازی وصله‌های امنیتی نقص‌های اعلام شده توسط موسسه امنیتی CTS را تمام کرده‌است. ای‌ام‌دی با اشاره به تراشه‌‌های EPYC این شرکت اعلام کرده‌